[1]
Rydman, J. 1999. Lyhyesti. Tieteessä tapahtuu. 17, 6 (syys 1999).