[1]
Kamppinen, M. 1999. Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito. Tieteessä tapahtuu. 17, 6 (syys 1999).