[1]
Hjerppe, R. 1998. Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa – hyödyllisiä mutta vaativia. Tieteessä tapahtuu. 16, 5 (touko 1998).