[1]
Kukkonen, T. 1998. 800 vuotta Ibn Rushdin kuolemasta – 800 vuotta Averroës´ta. Tieteessä tapahtuu. 16, 5 (touko 1998).