[1]
Itkonen, E. 1998. Tolkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos. Tieteessä tapahtuu. 16, 6 (syys 1998).