[1]
Enkvist, N.E. 1997. Eri tieteenalojen arvoperusteista. Tieteessä tapahtuu. 15, 5 (touko 1997).