[1]
Salmela, M. 2017. Affektiivinen käänne: Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja. Tieteessä tapahtuu. 35, 2 (maalis 2017).