[1]
Penttonen, J. 2017. Mitä tekniikan tutkimus voisi oppia Karl Popperin tieteenfilosofiasta?. Tieteessä tapahtuu. 35, 3 (touko 2017).