[1]
Leskelä, A. ja Saxén, H. 2017. Antibioottiresistenssi – missä mennään?. Tieteessä tapahtuu. 35, 4 (kesä 2017).