[1]
Päivänen, J. 2013. Yliopistolliset istuimet rahista oppituoliin. Tieteessä tapahtuu. 31, 4 (kesä 2013).