[1]
Lampinen, A. 2019. Evoluution suuri linja: riippuvuudesta vapauteen. Tieteessä tapahtuu. 37, 5 (syys 2019).