[1]
Kortti, J. 2020. Valtiotieteet tiedepolitiikan kohteena ja tekijänä. Tieteessä tapahtuu. 38, 3 (kesä 2020).