[1]
Leppälahti, M. 2020. Perimmäisten viisauksien etsijöitä. Tieteessä tapahtuu. 38, 3 (kesä 2020).