[1]
Mäki, U. 2020. Pöytä on katettu tieteenfilosofialle. Tieteessä tapahtuu. 38, 5 (marras 2020).