(1)
Leppälahti, M. Murha säilyy Muistissa. TT 2021, 39.