(1)
Uusitalo, R. Älykästä analyysiä kansakuntien menestyksestä?. TT 2007, 25.