(1)
Saarti, J. Tieteen digitaalistuminen – virtuaalisesta reaaliseksi. TT 2021, 39.