(1)
Huhtanen, J. Karl Popper ja tieteen rationaalisuus. TT 2023, 41.