(1)
Manninen, J. Eino Kaila Ja Kolmas Valtakunta. TT 2007, 25.