(1)
Hämeen-Anttila, J. Uskonnon kehittyminen historiallisena aikana Lähi-idässä. TT 2009, 27.