(1)
Huotari, V. Terroristiorganisaation Strateginen Johtaminen. TT 2014, 32.