(1)
Janhunen, J. Indoeuropeistiikan Uusi Avaus Helsingin Yliopistossa. TT 2014, 32.