(1)
Hyvönen, E. FinnONTO-Hanke Loi Ontologisen Perustan Kansalliselle Webin Tietoinfrastruktuurille. TT 2014, 32.