(1)
Himanka, J. Suhteellisuusteoria on filosofiaa. TT 2014, 32.