(1)
Heikkurinen, P. Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet. TT 2014, 32.