(1)
Hotakainen, M. Taide + tutkimus = taiteellinen tutkimus. TT 2014, 32.