(1)
Kekkonen, J. Vertailevan tutkimuksen haasteita. TT 2008, 26.