(1)
Elo, K.; Nyyssönen, H. Vaalijärjestelmällä on väliä. TT 2014, 32.