(1)
Karvanen, J. Puuttuva Tieto Ja Vilppi. TT 2015, 33.