(1)
Okkonen, V. Opintie yläluokkaan – tulkintaa luokkaretkeilyn ja eliittien historiasta. TT 2015, 33.