(1)
Eräsaari, L. Miten Uusliberalistinen Hegemonia Rakennettiin Suomeen?. TT 2015, 33.