(1)
Pakkasvirta, J. Tieteidenväliseen Tiimalasiin?. TT 2015, 33.