(1)
Räsänen, P. Sosiologia: Empiiristä yhteiskuntatiedettä?. TT 2006, 24.