(1)
Vartia, P. Eläkeläisistäkö äänestäjien enemmistö?. TT 2005, 23.