(1)
Paasi, A. Impakti-Pisteitä Ja Symbolista väkivaltaa?. TT 2005, 23.