(1)
Cronberg, T. Hajautettuun Innovaatiopolitiikkaan. TT 2006, 24.