(1)
Ryynänen, A. Kansalaisen Ja Julkisen Hallinnon välisen Vastuunjaon Uudelleenajattelu. TT 2006, 24.