(1)
Portin, P. Evoluutioteorian pätevyysrajat. TT 2004, 22.