(1)
Hiekkanen, M. Lähdeluettelojen Ja Kalkkilaastiajoituksen Ongelmat. TT 2004, 22.