(1)
Janhunen, J. Afrikkalaiset Juuremme. TT 2004, 22.