(1)
Pihlström, S. Ihmistieteitä ihmettelemässä. TT 2004, 22.