(1)
Katajala, K. Miksi nuijasota syttyi Pohjanmaalla?. TT 2003, 21.