(1)
Carpelan, C. Eurooppalaisten Juurilla. TT 2003, 21.