(1)
Kamppinen, M. Kadonnutta Laatuaikaa etsimässä – Eli Katsaus Etnokronografiaan, Osa 2. TT 2003, 21.