(1)
Anhava, J. Vielä Biologisesta Eriarvoisuudesta. TT 2002, 20.