(1)
Gothóni, R. ”Oikeaan osuminen” Hermeneuttisen Totuuden Laatutakeena. TT 2002, 20.