(1)
Pulkkinen, L. Tieteellinen Tutkimus Ja päätöksenteko. TT 2002, 20.