(1)
Mazzarella, M. Vad förmår skönlitteraturen Ge Medicinare?. TT 2001, 19.