(1)
Pihlström, S. Fyysikon Uskonnollisuus, uskontotieteilijän Uskonnottomuus. TT 2001, 19.