(1)
Pihlström, S. Etiikasta Ja elämän Erehdyksistä. TT 2002, 20.